Odnawianie fotografii

 • starych i nowych
 • kolorowych i czarno-białych

Przepraszamy ta strona jest w trakcie przebudowy związanej z restrukturyzacją branżową firmy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej.

Dlaczego warto poddać renowacji nośniki fotograficzne ? Każdy z nas posiada zbiory zdjęć; w albumach i różnych pudełkach. Niektórzy mają też klisze i slajdy. Wieloletni upływ czasu  nadwątlił jakość emulsji fotograficznej na  nośnikach analogowych, a sporo zdjęć uległo pobrudzeniu, poplamieniu lub nawet mechanicznemu  zniszczeniu. Nic dziwnego, że tak się stało, ponieważ nasi przodkowie nie poddawali renowacji swoich fotek. Powodem nie był  brak chęci, bo skoro przetrzymywali zdjęcia przez kilkadziesiąt lat, to można domniemywać, iż poczuwali się do moralnego obowiązku zachowania bezcennych pamiątek dla potomnych. Przyczyną był po prostu brak możliwości. Na szczęście, obecne pokolenie ma dostęp do nowoczesnych technologii i wielu decyduje się na poprawienie nie tylko starych zdjęć analogowych, ale też nowych fotek cyfrowych, gdy są nieudane. Nasza firma z pełną satysfakcją uczestniczy w tym pożytecznym zjawisku i ku zadowoleniu klientów przywraca fotografiom świeży, wyrazisty wygląd  za  przystępną cenę.

Na czym polega proces renowacji fotografii ?

Niektórzy klienci pytają, czy istnieje ryzyko pogorszenia jakości oryginalnego zdjęcia wskutek regeneracji. Otóż, nie ma takiej możliwości. Odtwarzanie fotografii w naszej firmie, polega na skanowaniu   zdjęć, slajdów lub klisz 35 mm i przekształcaniu  ich analogowych obrazów do wersji cyfrowych. Oryginały zaś pozostają zupełnie nie zmienione. W kolejnym etapie, zeskanowane obrazy są poddawane  starannej obróbce i retuszowi, na komputerze , z wykorzystaniem profesjonalnych programów fotograficznych. Finalnym efektem jest atrakcyjna rekonstrukcja fotografii, którą można  wydrukować i zachować jako cenne pamiątki rodzinne dla siebie i kolejnych pokoleń. Przepiękne obrazy foto, w dużych formatach, po zawieszeniu na ścianie, mogą stanowić atrakcyjne elementy ozdobne wystroju mieszkania. Bardzo ważne jest również to, że zrekonstruowane zdjęcia można przeglądać na komputerze, tablecie czy telefonie. Jest to szczególnie istotne w kwestii rozbudzania nawyku dbałości o pamiątki rodzinne u naszych dzieci lub wnucząt. Młodzi ludzie bowiem fotografują telefonami komórkowymi na masową skalę, ale dla wielu z nich, wyciąganie z zakamarków domowych pudełek ze zdjęciami, może wydawać się  czasochłonne i archaiczne.

Zobacz  rekonstrukcje naszego autorstwa

Z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych, na niniejszej stronie prezentujemy wyłącznie renowacje fotografii pochodzących ze zbiorów rodzinnych. W przypadku zdjęć zbiorowych, wszystkie osoby wyraziły zgodę na publikację wizerunku. Kopiowanie niżej zamieszczonych zdjęć, zarówno oryginalnych jak i przetworzonych w procesie renowacji,  jest prawnie chronione.

Dla przejrzystości treści przyjęliśmy zasadę, że w każdym akapicie, zeskanowane obrazy oryginalnych zdjęć, slajdów i klisz zamieszczane są po lewej stronie, zaś ich rekonstrukcje,  obok –  po stronie prawej

 • Renowacja  zdjęcia  o dużym  przebarwieniu i zaciemnieniu

Przeglądając kolorowe fotki sprzed kilkudziesięciu lat, łatwo  zauważyć pogorszenie ich jakości. Dostępne w Polsce,  materiały fotograficzne do zdjęć barwnych były w przeszłości wyjątkowo  nietrwałe, dlatego   powłoki emulsyjne uległy i nadal ulegają  sukcesywnemu rozkładowi. Wymownym przykładem tego zjawiska, jest  zdjęcie  lubelskiej grupy muzycznej Lechici, z 1972 roku,   którego jakość jest fatalna, z uwagi na mocne  przebarwienie koloru czerwonego, zaciemnienie obrazu i słabą ostrość.  Pomimo tego, udało nam się  poprawić to zdjęcie na tyle, na ile było to możliwe. Jak widać poniżej, rekonstrukcja jest diametralnie lepsza od oryginału.

 

Skan zdjęcia grupa muzyczna Lechici.Odnowione zdjęcie grupa muzyczna Lecici

Skan oryginalnej fotografii muzycznej grupy Lechici, po stronie lewej i jego reprodukcja cyfrowa – po prawej.

 • Powiększenie skrawka zdjęcia i przywrócenie jego wyrazistości

Bywa tak, że ktoś  posiada zaledwie mały fragment fotografii, wycięty niegdyś z większego zdjęcia.  Zamieszczony, w tym akapicie, skan dotyczy maleńkiego  wycinka zdjęcia, sprzed osiemdziesięciu lat, który przed powiększeniem miał wymiary zaledwie  3 cm x 3 cm. Łatwo zauważyć, że skrawek oryginału był bardzo wyblaknięty i nieostry.  Pomimo tego, udało nam się dokonać rekonstrukcji, która jest na tyle urokliwa, że po wydrukowaniu w dużym formacie, 20 cm x 30 cm, została oprawiona i zawieszona na ścianie.

Skan fotki ,, Kobieta w bluzce w kwiaty"Reprodukcja fotki ,, Kobieta w bluzce w kwiaty"

Z lewej strony, skan powiększonego wycinka fotografii, zaś z prawej – jego  rekonstrukcja cyfrowa

 • Poprawianie fragmentu fotografii, wyciętego z większego obrazu drogą kadrowania cyfrowego

W wielu przypadkach klienci zlecają cyfrowe wyodrębnienie małego kadru ze zdjęcia i powiększenie go do większych wymiarów. Przykładem tego jest foto ,, Chłopczyk z lalką”, wykadrowane ze skanu zdjęcia wykonanego w 1952 roku.

Skan fotografii ,, Chłopczyk z lalką"Zdjęcie chłopczyk z lalką zostało poprawione.

Fragment skanu fotografii przed odnowieniem, a obok, po prawej,  jego wersja poprawiona metodą cyfrową.

 • Rozjaśnienie poczerniałego  zdjęcia i cyfrowe usunięcie powierzchniowych zabrudzeń

Stare zdjęcia czarno-białe, są trwalsze od kolorowych, niemniej jednak ich emulsje też ulegają degradacji i osłabiają jakość obrazu, dlatego każde  stare foto wymaga generalnego poprawienia.  Właśnie tak postąpiliśmy z portretem o nazwie ,,Dziewczynka z Lublina”, wykonanym w 1931 roku. Na  skanie oryginału widoczne jest mocne zaczernienie obrazu, połyskliwe ciemne plamy i ślady powierzchniowych zabrudzeń. Nie trudno dostrzec, że na tle takiego  zdjęcia, jego jasna i przejrzysta rekonstrukcja  wygląda wprost okazale.

Skan poczerniałego zdjęcia ,, Dziewczynka" przed rekonstrukcją.Zdjęcie ,, Dziewczynka " po renowacji cyfrowej.

Skan zdjęcia ,,Dziewczynka” po stronie lewej i jego reprodukcja cyfrowa, po stronie prawej.

 

 • Korekta  wyszczuplenia twarzy

Zdarzają się zdjęcia, które nienaturalnie pogrubiają lub wyszczuplają sylwetkę. Dotyczy to zarówno obrazów drukowanych jak też zamieszczonych na komputerze. Nie mamy żadnego problemu z poprawieniem takiego ujęcia. Przykładem jest zdjęcie  zamieszczone w niniejszym akapicie, które wizualnie wygląda dobrze, ale nienaturalnie poszerzyło twarz osoby, która w rzeczywistości  była szczuplejsza. Zastosowana korekta polegała na zwężeniu szerokości obrazu metodą skalowania cyfrowego, przy czym wymiar wysokości pozostawiono bez zmian. Dzięki temu odtworzono  sylwetkę sfotografowanego mężczyzny, zgodną ze stanem faktycznym. Niezależnie od powyższego poprawiono jasność i wyrazistość fotografii.

Skan zdjęcia przed wyszupleniem twarzyZdjęcie po korekcie wyszczuplenia obrazu.

Z lewej strony, skan zdjęcia przeznaczonego do korekty zwężającej obraz. Po prawej stronie, zdjęcie po korekcie cyfrowej.

 

 • Renowacja portretu retro o nieregularnych, cieniowanych obrzeżach

Jak widać na załączonym skanie, oryginalny obraz zdjęcia kobiety ma nietypowy kształt nieregularnej, cieniowanej elipsy. Fotografia jest bardzo stara, wyblaknięta i  przybrudzona, dlatego wymagała odświeżenia całej powierzchni i przywrócenia wyrazistego obrazu.

Skan zdjęcia kobiety w stylu retro.Zdjęcie retro odświeżone metodą cyfrową

Z lewej – skan fotografii sprzed stu lat, a z prawej jego cyfrowa reprodukcja.

 • Renowacja zdjęcia z obrazem eliptycznym

Oryginał  zdjęcia pochodzi z 1942 roku, stąd jego obrzeża, otaczające obraz w kształcie elipsy, są bardzo pożółkłe i przybrudzone. Zdecydowaliśmy  się zatem na wymianę całego tła – na nowe, zaś czarno-biały obraz, po wyretuszowaniu poddaliśmy pokolorowaniu.

Skan zdjęcia ,, Kobieta na torach kolejowych "Reprodukcja zdjęcia ,, Kobieta na torach "

Skan zdjęcia ,, Kobieta na torach ” przed poprawieniem i jego reprodukcja wykonana metodą cyfrową.

 • Usuwanie ze zdjęć pieczęci urzędowych i innych

Każdy z nas posiada w swoich zasobach, bardzo ważne, pamiątkowe zdjęcia, które są oznakowane pieczęciami urzędowymi. Takie zdjęcia pochodzą z różnego rodzaju dokumentów, zatem są wykonane w bardzo małych wymiarach. Ktoś kto dba o pamiątkowe fotografie, zwykle je powiększa, bo to jest najmniejszy problem. Większą trudność stanowią wyraziste, barwne stemple , które trzeba  koniecznie usunąć ze względów estetycznych, a niekiedy też emocjonalnych.

Przedstawiamy dwa przykłady takich renowacji

Przykład pierwszy dotyczy zdjęcia przywołującego smutne skojarzenia.  Foto pochodzi z okresu II wojny światowej i zostało wyrwane z dokumentu wystawionego w Lublinie, który tak jak cała Polska, znajdował się pod okupacją niemiecką. Fotografia pięknej  kobiety, została brutalnie oszpecona pieczęcią Generalnej Guberni III Rzeszy, z hitlerowskim godłem swastyki. Trudno sobie wyobrazić renowację tego zdjęcia, z pozostawieniem tego stempla.

Jak widać, na załączonej rekonstrukcji, po pieczęci nie ma żadnego śladu, a portret kobiety wygląda świeżo i urokliwie.Skan zdjęcia kobiety z dokumentu okupanta niemieckiego.Rekonstrukcja foto kobiety, pochodzącego z dokumentu okupanta .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z lewej strony, skan fotografii pochodzącej z dokumentu okupanta niemieckiego, a z prawej – jego rekonstrukcja.

Przykład drugi: zdjęcie kobiety sprzed sześćdziesięciu lat, opatrzone z lewej strony, nieczytelną pieczęcią. Poniżej,  skan zdjęcia z pieczęcią i reprodukcja bez pieczęci.

Zdjęcie kobiety z pieczątkąZdjęcie kobiety po usunięciu pieczęci

 

 • Usuwanie ze zdjęcia chropowatej warstwy emulsji metodą cyfrową

Zdjęcie ,,Kobieta na krześle”, sprzed osiemdziesięciu lat, ma niewielkie zniszczenia mechaniczne, ale jego emulsja fotograficzna, pod wpływem długiego czasu uległa niekorzystnej przemianie. Fotografia stała się przymglona, ciemna, nieostra, a jej skan uwypukla chropowatość. Przeprowadzona renowacja, w dużym stopniu,  pozwoliła wyeliminować mankamenty zmienionej powłoki emulsyjnej, co widać poniżej.

Skan zdjęcia ,,Kobieta na krześle"Poprawione zdjęcie ,,Kobieta na krześle"

Zdjęcie ,,Kobieta na krześle” przed odnowieniem, zaś obok, po prawej stronie – poprawione, w procesie renowacji cyfrowej.

 • Odnowienie zdjęcia ze zniszczeniami  mechanicznymi

Wiele starych zdjęć uległo zniszczeniu mechanicznemu. Różnego rodzaju załamania i pogniecenia powodują odpryski powłoki emulsyjnej. Niekiedy, zniszczenia są tak wielkie, że wartość fotografii jako pamiątki, jest praktycznie bezużyteczna. Jednak, gdy mamy do czynienia z pamiątką dotyczącą osoby, po której nie pozostało wiele obrazów foto, to decydujemy się na ratowanie tego czym dysponujemy. Przykładem tego jest skan zdjęcia zatytułowanego ,, Młodzieniec”.  Powłoka emulsyjna oryginału jest tak posiekana, że ubytki dotyczą nawet oka sfotografowanego chłopca. Niezależnie od powyższego zdjęcie posiada inne poważne wady. Pomimo tego podjęliśmy rekonstrukcji tego obrazu, która stanowi  cenną pamiątkę rodzinną.

Skan zdjęcia ,,Młodzieniec"Rekonstrukcja zdjęcia ,,Młodzieniec"

Z lewej strony skan oryginału fotki  ,,Młodzieniec”, Z prawej – jego reprodukcja cyfrowa.

 • Korekta zniekształceń kątowych fotografii krajobrazowej  i odtworzenie części obrazu

Często się zdarza, że niektóre obiekty  na zdjęciach krajobrazowych są przekrzywione. Bywa też, że błędy fotografa, powodują konieczność odtworzenia dużych fragmentów kadru.  Poniżej zamieszczamy dwa przypadki zeskanowanych negatywów na kliszach, z których każdy zawiera w/w mankamenty, przy czym obydwa dotyczą ujęć z panoramą Gandawy.

Przypadek pierwszy

Skan kliszy z obrazem ,, Gandawa 1 “. W  kadrze rzuca się w oczy wielkie czarne zadaszenie, zasłaniające niebo. Ponadto po lewej stronie widnieje bardzo przekrzywiona wieża. Takie zdjęcie byłoby kompletnie bezużyteczne, ale uratowała go  nasza rekonstrukcji.  Wieża została wyprostowana, a zadaszenie usunięte, dzięki czemu, w górnej części kadru pojawiło się błękitne niebo.

Zakryte niebo kliszy ,, Gandawa 1"SOdkryte niebo i poprawione kąty ,, Gandawa 1 "

Skan negatywu kliszy ,, Gandawa 1 ” – z lewej strony, zaś jego reprodukcja cyfrowa, po stronie prawej.

Przypadek drugi

Skan kliszy ,,Gandawa 2″. Znaczną część  prawej strony kadru zajmuje szeroki, czarny pas niewyświetlonego obrazu. Ponadto, na dalszym planie widnieją pochylone budowle. Przeprowadziliśmy zatem rekonstrukcję  obrazu. Udało się nam odtworzyć niewidoczny obraz panoramy miasta i wyprostować budowle. Ponadto, diametralnie poprawiliśmy kolorystykę fotografii.

Skan kliszy ,,Gandawa 2", z wadą obrazu.Rekonstrukcja kliszy ,,Gandawa 2"

Skan kliszy ,,Gandawa 2″ z czarnym, niewyświetlonym pasem, a obok, z prawej strony –  jego reprodukcja cyfrowa.

 • Renowacja slajdów

Emulsje starych slajdów uległy drastycznej degradacji. Odtworzenie pierwotnej jakości jest w wielu przypadkach niemożliwe, aczkolwiek do pewnego stopnia można je poprawić. Slajd, który poddaliśmy renowacji cyfrowej, był wykonany na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Klisza slajdu została dotknięta erozją, w wyniku której, jej obraz wygląda tak, jakby był przykryty zakurzoną pajęczyną. Ponadto, kolory na niej zupełnie wyblakły. Dowodem tego jest zamieszczony, w tym akapicie, skan. Pomimo fatalnej jakości slajdu, udało się nam przeprowadzić jego przyzwoitą  rekonstrukcję. Obraz stał się wyrazisty i odzyskał dawne barwy. Mankamentem pozostaje ostrość obrazu, która była słaba również na oryginale. Slajd był bowiem wykonany w trakcie koncertu zespołu Lechici, którego muzycy, siłą rzeczy, byli w ruchu.

Skan slajdu z koncertu grupy muzycznej.Koncert grupy Lechici - rekonstrukcja slajdu

Po lewej stronie – skan kliszy slajdu z koncertu grupy muzycznej, a obok – jego rekonstrukcja wykonana metodą cyfrową.

Ile kosztuje odnowienie zdjęcia, slajdu lub kliszy małoobrazkowej ?