Renowacja zdjęć, przezroczy i negatywów w Lublinie

Jakie nośniki fotograficzne poddajemy procesowi cyfrowego odnawiania ?

 • stare i nowe
 • kolorowe i czarno-białe
 • zdjęcia, slajdy i klisze 35 mm

Renowacja zdjęć w Lublinie ? – a komu to potrzebne ?

Cyfrowe odnawianie fotografii jest działalnością stosunkowo nową – dla wielu osób nieznaną. Wielu z nas nie zdaje sobie nawet sprawy z własnej  potrzeby korzystania z takiej usługi, pomimo że wszyscy posiadamy zbiory zdjęć. Nie dostrzegamy jednak, że  upływ czasu bardzo uszkodził jakość emulsji fotograficznej, a sporo zdjęć uległo pobrudzeniu, poplamieniu lub nawet mechanicznemu  zniszczeniu. Nic dziwnego, że tak się stało, ponieważ nasi przodkowie nie poddawali renowacji swoich fotek. Powodem nie był  brak chęci, bo skoro przetrzymywali zdjęcia przez kilkadziesiąt lat, to poczuwali się do moralnego obowiązku zachowania bezcennych pamiątek dla potomnych. Przyczyną był po prostu brak możliwości. Na szczęście, obecne pokolenie ma dostęp do nowoczesnych technologii i wielu decyduje się na odświeżenie nie tylko starych zdjęć analogowych, ale też nowych fotek cyfrowych.

Na czym polega proces renowacji fotografii ?

Niektórzy  pytają czy proces renowacji nie uszkodzi oryginalnego zdjęcia. Otóż, nie ma takiej możliwości. Stare fotografie  skanujemy, a zeskanowane obrazy poddajemy cyfrowej obróbce i retuszowi. Oryginały pozostają nie zmienione. Finalnym efektem jest rekonstrukcja fotografii, którą można  wydrukować i zachować jako cenne pamiątki rodzinne dla siebie i kolejnych pokoleń. Przepiękne obrazy foto, w dużych formatach często stanowią efektowne elementy ozdobne wystroju mieszkania. Bardzo ważne jest również to, że odnowione zdjęcia są też przeglądane na komputerze, tablecie czy telefonie. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych.

Zobacz  rekonstrukcje fotografii naszego autorstwa

Z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych, na niniejszej stronie prezentujemy wyłącznie renowacje fotografii pochodzących ze zbiorów rodzinnych. Kopiowanie niżej zamieszczonych zdjęć, zarówno oryginalnych jak i przetworzonych w procesie renowacji,  jest prawnie chronione.

 • Renowacja  zdjęcia  o dużym  przebarwieniu i zaciemnieniu

Przeglądając kolorowe fotki sprzed kilkudziesięciu lat, łatwo  zauważyć pogorszenie ich jakości. Materiały fotograficzne do zdjęć barwnych były w przeszłości wyjątkowo nietrwałe, dlatego powłoki emulsyjne uległy i nadal ulegają  sukcesywnemu rozkładowi. Wymownym przykładem tego zjawiska, jest zdjęcie z 1972 roku, prezentujące lubelską grupę muzyczną Lechici.  Erozja emulsji tej fotografii spowodowała mocne przebarwienie koloru czerwonego, zaciemnienie obrazu i słabą ostrość.  Pomimo tego, udało nam się  poprawić to zdjęcie na tyle, na ile było to możliwe. Jak widać poniżej, rekonstrukcja jest diametralnie lepsza od oryginału.

Skan zdjęcia ,,Grupa muzyczna Lechici" przeznaczony do rekonstrukcji cyfrowej
Skan zdjęcia z grupą muzyczną Lechici przed renowacją cyfrową
Grupa muzyczna Lechici - zdjęcie odnowione
Grupa muzyczna Lechici – zdjęcie po odnowieniu
 • Powiększenie skrawka zdjęcia i przywrócenie jego wyrazistości

Bywa tak, że ktoś  posiada zaledwie mały fragment fotografii, wycięty niegdyś z większego zdjęcia.  Zamieszczony, w tym akapicie, skan dotyczy maleńkiego  wycinka zdjęcia, sprzed osiemdziesięciu lat, który przed powiększeniem miał wymiary zaledwie  3 cm x 3 cm. Łatwo zauważyć, że skrawek oryginału był bardzo wyblaknięty i nieostry.  Pomimo tego, udało nam się dokonać rekonstrukcji, która jest na tyle urokliwa, że po wydrukowaniu w dużym formacie, 20 cm x 30 cm, została oprawiona i zawieszona na ścianie.

Reprodukcja zdjęcia ,,Kobieta w bluzce w kwiaty"
Reprodukcja cyfrowa zdjęcia ,, Kobieta w bluzce w kwiaty ” (prawa autorskie Foto-hotel.pl )
Skan fragmentu zdjęcia ,,Kobieta w bluzce w kwiaty"
Skan powiększonego skrawka zdjęcia ,, Kobieta w bluzce w kwiaty” przed renowacją cyfrową
 • Poprawianie fragmentu fotografii, wyciętego z większego obrazu drogą kadrowania cyfrowego

W wielu przypadkach klienci zlecają cyfrowe wyodrębnienie małego kadru ze zdjęcia i powiększenie go do większych wymiarów. Przykładem tego jest foto ,, Chłopczyk z lalką”, wykadrowane ze zdjęcia wykonanego w 1952 roku.

Rekonstrukcja cyfrowa zdjęcia ,,Chłopczyk z lalką"
Rekonstrukcja cyfrowa zdjęcia chłopczyka z lalką
Skan fotki ,,Chłopczyk z lalką" przed odnowieniem cyfrowym
Skan zdjęcia chłopczyka z lalką przed odnowieniem cyfrowym
 • Rozjaśnienie poczerniałego  zdjęcia i cyfrowe usunięcie powierzchniowych zabrudzeń

Stare zdjęcia czarno-białe, są trwalsze od kolorowych, niemniej jednak ich emulsje też ulegają degradacji i osłabiają jakość obrazu, dlatego każde  stare foto wymaga generalnego, cyfrowego poprawienia.  Właśnie tak postąpiliśmy z portretem o nazwie ,,Dziewczynka”, wykonanym w Lublinie, w 1931 roku. Na  skanie oryginału widoczne jest mocne zaczernienie obrazu, połyskliwe ciemne plamy i ślady powierzchniowych zabrudzeń, których nie można usunąć, dlatego zdjęcie poddaliśmy cyfrowej obróbce i retuszowi. Nie trudno dostrzec, że na tle skanu oryginału, jego jasna i przejrzysta rekonstrukcja  wygląda wprost okazale.

Zdjęcie ,,Dziewczynka" po odnowieniu cyfrowym
Odnowione zdjęcie ,,Dziewczynka”
Skan zdjęcia ,,Dziewczynka" przed rekonstrukcją
Skan zdjęcia ,,Dziewczynka” przed renowacją cyfrową
 • Korekta  wyszczuplenia twarzy

Zdarzają się zdjęcia, które nienaturalnie pogrubiają lub wyszczuplają sylwetkę. Dotyczy to zarówno obrazów drukowanych jak też zamieszczonych na komputerze. Nie mamy żadnego problemu z poprawieniem takiego ujęcia. Przykładem jest zdjęcie  zamieszczone w niniejszym akapicie, które wizualnie wygląda dobrze, ale nienaturalnie poszerzyło twarz osoby, która w rzeczywistości  była szczuplejsza. Zastosowana korekta polegała na zwężeniu szerokości obrazu metodą skalowania cyfrowego, przy czym wymiar wysokości pozostawiono bez zmian. Dzięki temu odtworzono  sylwetkę sfotografowanego mężczyzny, zgodną ze stanem faktycznym. Niezależnie od powyższego poprawiono jasność i wyrazistość fotografii.

Zdjęcie po cyfrowej korekcie wyszczuplającej
Zdjęcie po korekcie cyfrowej
Skan zdjęcia przed korektą cyfrową
Skan zdjęcia przed korektą cyfrową
 • Renowacja portretu retro o nieregularnych, cieniowanych obrzeżach

Jak widać na załączonym skanie, oryginalny obraz zdjęcia kobiety ma nietypowy kształt nieregularnej, cieniowanej elipsy. Fotografia jest bardzo stara, wyblaknięta i  przybrudzona, dlatego wymagała odświeżenia całej powierzchni i przywrócenia wyrazistego obrazu.

,,Kobieta retro" - zdjęcie odświeżone metodą cyfrową
Portret ,,Kobieta retro” po renowacji
Skan portretu ,,Kobieta retro"
Skan portretu ,,Kobieta retro” przed renowacją cyfrową
 • Renowacja zdjęcia z obrazem eliptycznym

Oryginał  zdjęcia pochodzi z 1942 roku, stąd jego obrzeża, otaczające obraz w kształcie elipsy, są bardzo pożółkłe i przybrudzone. Zdecydowaliśmy  się zatem na wymianę całego tła w procesie renowacji cyfrowej.

Zdjęcie z elipsą w środku po renowacji cyfrowej
Zdjęcie w kształcie elipsy po rekonstrukcji cyfrowej
Skan zdjęcia z elipsą przed renowacją cyfrową
Skan zdjęcia z elipsą przed odnowieniem cyfrowym
 • Usuwanie ze zdjęć pieczęci urzędowych i innych

Każdy z nas posiada w swoich zasobach, bardzo ważne, pamiątkowe zdjęcia, które są oznakowane pieczęciami urzędowymi. Takie zdjęcia pochodzą z różnego rodzaju dokumentów, zatem są wykonane w bardzo małych wymiarach. Ktoś kto dba o pamiątkowe fotografie, zwykle je powiększa, bo to jest najmniejszy problem. Większą trudność stanowią wyraziste, barwne stemple , które trzeba  koniecznie usunąć ze względów estetycznych, a niekiedy też emocjonalnych.

Przedstawiamy dwa przykłady takich renowacji
Przykład pierwszy

Fotografia pochodzi z okresu II wojny światowej i zostało wyrwane z dokumentu wystawionego w Lublinie, przez lokalny urząd okupacyjny. Zdjęcie pięknej  kobiety, została brutalnie oszpecone pieczęcią Generalnej Guberni III Rzeszy, z hitlerowską swastyką.Trudno sobie wyobrazić renowację tego zdjęcia, z pozostawieniem tego stempla. Przeprowadziliśmy zatem cyfrowy zabieg usunięcia drażliwej pieczęci, rozjaśniliśmy zdjęcie i nadaliśmy obrazowi trochę ciepła kolorystycznego.  Jak widać, na załączonej rekonstrukcji, po pieczęci okupanta nie ma żadnego śladu, a portret kobiety wygląda świeżo i urokliwie.

Rekonstrukcja zdjęcia z dokumentu
Rekonstrukcja cyfrowa zdjęcia z dokumentu okupanta
Skan zdjęcia z dokumentu
Skan zdjęcia pochodzącego z dokumentu okupanta niemieckiego przed renowacją cyfrową
Przykład drugi

Zdjęcie kobiety sprzed sześćdziesięciu lat, pochodzi z jakiegoś dokumentu. Zostało opatrzone z lewej strony, nieczytelną, urzędową pieczęcią. Poniżej, skan oryginału i jego reprodukcja cyfrowa bez pieczęci.

Zdjęcie z dokumentu urzędowego po usunięciu pieczęci
Rekonstrukcja cyfrowa zdjęcia z dokumentu urzędowego po usunięciu pieczęci
Skan zdjęcia z pieczęcią urzędową
Skan zdjęcia przed usunięciem pieczęci urzędowej metodą cyfrową

 

 • Usuwanie ze zdjęcia chropowatej warstwy emulsji metodą cyfrową

Zdjęcie ,,Kobieta na krześle”, sprzed osiemdziesięciu lat, ma niewielkie zniszczenia mechaniczne, ale jego emulsja fotograficzna, pod wpływem długiego czasu uległa fatalnej przemianie. Fotografia stała się przymglona, ciemna, nieostra, a jej skan uwypukla chropowatość. Przeprowadzona renowacja, w dużym stopniu,  pozwoliła wyeliminować mankamenty zmienionej powłoki emulsyjnej, co widać poniżej.

Zdjęcie kobieta na krześle poprawione cyfrowo
Rekonstrukcja cyfrowa zdjęcia ,,Kobieta na krześle”
Skan zdjęcia ,,Kobieta na krześle" przed renowacją cyfrową
Skan zdjęcia ,,Kobieta na krześle” przed renowacją cyfrową
 • Odnowienie zdjęcia ze zniszczeniami  mechanicznymi

Wiele starych zdjęć uległo zniszczeniu mechanicznemu. Różnego rodzaju załamania i pogniecenia powodują odpryski powłoki emulsyjnej. Niekiedy, zniszczenia są tak wielkie, że wartość fotografii jako pamiątki, jest praktycznie bezużyteczna. Jednak, gdy mamy do czynienia z pamiątką dotyczącą osoby, po której nie pozostało wiele obrazów foto, to decydujemy się na ratowanie tego, czym dysponujemy. Przykładem tego jest skan zdjęcia młodego mężczyzny. Powłoka emulsyjna oryginału jest tak posiekana, że ubytki dotyczą nawet oka sfotografowanej osoby. Niezależnie od powyższego zdjęcie posiada inne poważne wady. Pomimo tego podjęliśmy rekonstrukcji tego obrazu, która stanowi  cenną pamiątkę rodzinną.

Rekonstrukcja cyfrowa zdjęcia młodego mężczyzny
Zdjęcie  mężczyzny po renowacji cyfrowej
Skan zniszczonego zdjęcia mężczyzny
Skan zdjęcia młodego mężczyzny przed retuszem cyfrowym
 • Korekta zniekształceń kątowych fotografii krajobrazowej  i odtworzenie części obrazu

Często się zdarza, że niektóre obiekty  na zdjęciach krajobrazowych są przekrzywione. Bywa też, że błędy fotografa, powodują konieczność odtworzenia dużych fragmentów kadru.  Poniżej zamieszczamy dwa przypadki zeskanowanych negatywów na kliszach, z których każdy zawiera w/w mankamenty, przy czym obydwa dotyczą ujęć z panoramą Gandawy.

Przypadek pierwszy

Skan kliszy z obrazem ,, Gandawa 1 “. W  kadrze rzuca się w oczy wielkie czarne zadaszenie, zasłaniające niebo. Ponadto po lewej stronie widnieje bardzo przekrzywiona wieża. Takie zdjęcie byłoby kompletnie bezużyteczne, ale uratowała go  nasza rekonstrukcji.  Wieża została wyprostowana, a zadaszenie usunięte, dzięki czemu, w górnej części kadru pojawiło się błękitne niebo.

Rekonstrukcja cyfrowa obrazu kliszy Gandawa 1
Rekonstrukcja cyfrowa obrazu kliszy z odtworzonym fragmentem nieba
Skan kliszy Gandawa 1 przed rekonstrukcją cyfrową
Skan negatywu kliszy z wadliwym obrazem, przed rekonstrukcją cyfrową
Przypadek drugi

Skan kliszy ,,Gandawa 2″. Znaczną część  prawej strony kadru zajmuje szeroki, czarny pas niewyświetlonego obrazu. Ponadto, na dalszym planie widnieją pochylone budowle. Przeprowadziliśmy zatem rekonstrukcję  obrazu. Udało się nam odtworzyć niewidoczny obraz panoramy miasta i wyprostować budowle. Ponadto, diametralnie poprawiliśmy kolorystykę fotografii.

Reprodukcja cyfrowa obrazu kliszy Gandawa 2
Reprodukcja cyfrowa kliszy z odtworzonym fragmentem obrazu z prawej strony
Skan kliszy Gandawa 2 przed korektą cyfrową
Skan negatywu kliszy z nieczytelnym fragmentem obrazu, przed korektą cyfrową
 • Renowacja slajdów

Emulsje starych slajdów uległy drastycznej degradacji. Odtworzenie pierwotnej jakości obrazu jest w wielu przypadkach niemożliwe, aczkolwiek do pewnego stopnia można go poprawić. Slajd, który poddaliśmy renowacji cyfrowej, był wykonany na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Klisza slajdu została dotknięta erozją, w wyniku której, jej obraz wygląda tak, jakby był przykryty zakurzoną pajęczyną. Ponadto, kolory na niej zupełnie wyblakły. Świadczy o tym dobitnie zamieszczony skan. Pomimo fatalnej jakości slajdu, udało się nam przeprowadzić jego przyzwoitą  rekonstrukcję. Obraz stał się wyrazisty i odzyskał dawne barwy. Mankamentem pozostaje ostrość, która nigdy nie była dobra, albowiem slajd był wykonany w trakcie koncertu zespołu Lechici, którego muzycy, siłą rzeczy, byli w ruchu.

Skan zniszczonej kliszy slajdu z koncertu w Lublinie
Skan zniszczonej kliszy slajdu z koncertu grupy Lechici
Rekonstrukcja cyfrowa slajdu z koncertu grupy Lechici
Rekonstrukcja cyfrowa slajdu z koncert grupy Lechici

Zobacz inne przykłady renowacji slajdów w większych rozmiarach.

Ile kosztuje odnowienie zdjęcia, slajdu lub kliszy małoobrazkowej ?

Cena naszej usługi zależy od wielu czynników. Poszczególne fotografie różnią stopniem zniszczenia i jakością techniczną. Poza tym, każdy zleceniodawca może mieć inne oczekiwania co do zakresu prac, dlatego nie można z góry określić końcowej ceny

. Każde zlecenie wyceniamy wstępnie, po obejrzeniu zdjęć lub klisz, zaś końcowa cena jest uzgadniana dopiero po wykonaniu usługi. Klient dokonuje zapłaty dopiero po akceptacji jakości rekonstrukcji.

Zobacz inne strony 

Być może,  będziesz potrzebował usług w zakresie wykonania zdjęć na na stronę internetową lub ogłoszenie na portalu ogłoszeniowym. Zobacz inne strony i sprawdź jakość naszych zdjęć.

Jeśli chcesz ozdobić ściany swoich wnętrz obejrzyj strony dotyczące kompozycji panoramicznych Starego Miasta w Lublinie, Kazimierza Dolnego, Torunia i fiordu w Bergen. Jeśli zaś będziesz chciał oprawić panoramy w dowolnych rozmiarach to zamów ramę na wymiar w sprawdzonej firmie www.ramserwis.net