Regulamin polityki prywatności Foto-hotel.pl

Zanim wypełnisz nasz formularz, kontaktowy, wyślesz do nas e-mail lub zadzwonisz na numery telefonów 501-179-249; 794-658-300 zapoznaj się z niniejszym regulaminem polityki prywatności. Nawiązanie przez Ciebie kontaktu z naszą firmą w jakiejkolwiek formie będzie potwierdzeniem akceptacji naszego regulaminu.

Regulamin

  1. Kontaktując się z  Foto-hotel.pl w jakiejkolwiek formie, musisz mieć świadomość, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez naszą firmę Twoich danych osobowych, niezbędnych do przesłania informacji zwrotnej lub zrealizowania Twojego zamówienia.
  2. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane w formie elektronicznej lecz zapisane ręcznie i przechowywane w formie papierowej do momentu zakończenia procesu realizacji zamówienia, z uwzględnieniem okresu na reklamację i ewentualne poprawki.
  3. Twoje dane osobowe, zapisane w formie papierowej będą przechowywane w szufladzie zamykanej na klucz, do której dostęp ma wyłącznie właściciel firmy i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane osobom trzecim.
  4. Twoje fotografie przekazane do renowacji będą zeskanowane, a skany przetrzymywane na komputerze do momentu sporządzenia ich rekonstrukcji, po czym zostaną przesłane na Twój adres e-mail. Po Twojej akceptacji jakości usługi, zdjęcia zostaną usunięte z komputera.
  5. Po zakończeniu procesu realizacji zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. Twoje dane osobowe zostaną zniszczone, a każdy następny Twój kontakt z naszą firmą będzie podlegał rygorom RODO tak jak kontakt nowy.
  6. Nie prowadzimy marketingu mailingowego ani też działań w formie newslettera i autorespondera, nie korzystamy z ciasteczek, zatem Twoja zgoda na przetwarzanie danych wymienionych form reklamowych nie dotyczy.
  7.  Zobowiązujemy się, pod rygorem prawnym, nie przekazywać Twoich danych osobowych innym firmom, jakichkolwiek organizacjom, osobom prawnym i fizycznym, za co pełną odpowiedzialność bierze na siebie właściciel firmy.
  8. Nasza strona posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL co potwierdza wyświetlona kłódka.
  9. Wszelkie zastrzeżenia o naruszeniu polityki prywatności należy zgłaszać do administratora wyżej określonych danych, właściciela firmy Grażyny Łasisz adres  e-mail: foto.hotel.lublin@gmail.com

Przejdź do strony KONTAKT

Przejdź do strony Głównej

Przejdź do strony Renowacja zdjęć, slajdów i klisz

Przejdź do strony Wykonywanie zdjęć na strony www z optymalizacją SEO

Przejdź do strony