Skanowanie slajdów w Lublinie z renowacją cyfrową – Foto-hotel.pl

Skanowanie slajdów stanowi pierwszy etap procesu rekonstrukcji cyfrowej obrazu. Praktycznie każdy zeskanowany obraz slajdu wymaga przeprowadzenia renowacji cyfrowej, ponieważ dopiero jego wyświetlenie na komputerze ujawnia skazy, odbarwienia i inne poważne niedostatki. Jaka jest różnica między skanem a obrazem po rekonstrukcji widać na przykładach zamieszczonych poniżej. Nasza usługa nie dotyczy samego skanowania lecz wyłącznie z renowacją.

Przykłady zeskanowanych obrazów slajdów i ich rekonstrukcji cyfrowych

Przykład 1.

Slajd nr 1 grupy z Lublina po skanowaniu
Skan slajdu nr 1
Slajd nr po rekonstrukcji cyfrowej
Rekonstrukcja cyfrowa slajdu nr 1

Przykład 2.

Slajd nr 2 po skanowaniu, z grupą muzyczną z Lublina
Skan slajdu nr 2
Slajd nr 2 po rekonstrukcji cyfrowej
Rekonstrukcja cyfrowa slajdu nr 2

Przykład 3.

Slajd nr 3 po skanowaniu
Skan slajdu nr 3
Slajd nr 3 po rekonstrukcji cyfrowej
Slajd nr 3 po rekonstrukcji cyfrowej

Dowiedz się więcej o naszych rekonstrukcjach cyfrowych nośników fotograficznych

 

Niezależnie od powyższego, możesz zamówić skanowanie zdjęć z renowacją i negatywów 35 mm z renowacją