Renowacja zdjęć, slajdów i klisz w Lublinie – starych i nowych

Renowacja skanu zdjęcia z Lublina
Stare zdjęcie z Lublina, z początku z lat trzydziestych XX wieku – skan przed renowacją
Renowacja zdjęć w Lublinie
Zdjęcie po renowacji w Lublinie (prawa autorskie do rekonstrukcji zastrzeżone dla Foto-hotel.pl
Renowacja fotografii w Lublinie
Renowacja zdjęcia z Lublina w kolorze sepia (prawa autorskie do rekonstrukcji zastrzeżone dla Foto-hotel.pl)

Jeśli chcesz dokonać renowacji zdjęć, slajdów lub klisz małoobrazkowych w Lublinie, to najlepiej zadzwoń do Foto-hotel.pl, na numer 794 658 300.

Jakie nośniki fotograficzne poddajemy renowacji w Lublinie

 • stare i nowe
 • kolorowe i czarno-białe
 • zdjęcia, slajdy i klisze 35 mm

Renowacja zdjęć w Lublinie ? – a komu to potrzebne?!

Cyfrowe odnawianie fotografii jest działalnością stosunkowo nową – dla wielu osób nieznaną. Wielu z nas nie zdaje sobie nawet sprawy z własnej  potrzeby korzystania z takiej usługi, pomimo tego, że wszyscy posiadamy zbiory zdjęć. Nie dostrzegamy jednak, że  upływ czasu bardzo uszkodził jakość emulsji fotograficznej, a sporo zdjęć uległo pobrudzeniu, poplamieniu lub nawet mechanicznemu  zniszczeniu. Nic dziwnego, że tak się stało, ponieważ nasi przodkowie nie poddawali renowacji swoich fotografii. Powodem nie był  brak chęci, bo skoro przetrzymywali zdjęcia przez kilkadziesiąt lat, to poczuwali się do moralnego obowiązku zachowania bezcennych pamiątek dla potomnych. Przyczyną był po prostu brak możliwości. Na szczęście, obecne pokolenie ma dostęp do nowoczesnych technologii cyfrowych i wielu z nas decyduje się na odświeżenie nie tylko starych zdjęć analogowych, ale też poprawianie nowych fotek.

Na czym polega proces renowacji zdjęć, slajdów i negatywów?

Niektórzy  pytają czy proces odnawiania nie uszkodzi oryginalnego zdjęcia, czy slajdu. Otóż, nie ma takiej możliwości. Stare lub nowe fotografie skanujemy, a zeskanowane obrazy zdjęć, negatywów lub slajdów, poddajemy cyfrowej obróbce i retuszowi. Oryginały pozostają nie zmienione. Finalnym efektem jest rekonstrukcja fotografii, którą można  wydrukować i zachować jako cenne pamiątki rodzinne dla siebie i kolejnych pokoleń. Przepiękne obrazy foto, w dużych formatach często stanowią efektowne elementy ozdobne wystroju mieszkania. Bardzo ważne jest również to, że odnowione fotografie są też przeglądane na komputerze, tablecie czy telefonie.

Renowacje fotograficzne autorstwa Foto-hotel.pl z Lublina

Poniżej prezentujemy nasze dokonania w zakresie renowacji zdjęć, slajdów i negatywów. Podkreślamy, że z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych, na niniejszej stronie przedstawiliśmy rekonstrukcje fotografii pochodzących ze zbiorów rodzinnych lub osób które wyraziły na to zgodę. Kopiowanie niżej  zamieszczonych skanów i rekonstrukcji jest zabronione i podlega  ochronie prawnej.

 • Renowacja  zdjęcia  o dużym  przebarwieniu i zaciemnieniu

Przeglądając kolorowe fotki sprzed kilkudziesięciu lat, łatwo  zauważyć pogorszenie ich jakości. Materiały fotograficzne do zdjęć barwnych były w przeszłości wyjątkowo nietrwałe, dlatego powłoki emulsyjne uległy i nadal ulegają  sukcesywnemu rozkładowi. Wymownym przykładem tego zjawiska, jest zdjęcie z 1972 roku, prezentujące lubelską grupę muzyczną Lechici.  Erozja emulsji tej fotografii spowodowała mocne przebarwienie koloru czerwonego, zaciemnienie obrazu i słabą ostrość.  Pomimo tego, udało nam się  poprawić to zdjęcie na tyle, na ile było to możliwe. Jak widać poniżej, rekonstrukcja jest diametralnie lepsza od oryginału.

Skan zdjęcia grupy muzycznej z Lublina
Skan zdjęcia z 1972r, którego emulsja uległa rozkładowi
Renowacja zdjęcia grupy muzycznej z Lublina
Renowacja cyfrowa zdjęcia muzycznej grupy Lechici z Lublina
 • Powiększenie skrawka zdjęcia i przywrócenie jego wyrazistości

Bywa tak, że ktoś  posiada zaledwie mały fragment fotografii, wycięty niegdyś z większego zdjęcia.  Zamieszczony, w tym akapicie, skan dotyczy maleńkiego  wycinka zdjęcia, sprzed osiemdziesięciu lat, który przed powiększeniem miał wymiary zaledwie  3 cm x 3 cm. Łatwo zauważyć, że skrawek oryginału był bardzo wyblaknięty i nieostry.  Pomimo tego, udało nam się dokonać rekonstrukcji, która jest na tyle urokliwa, że po wydrukowaniu w dużym formacie, 20 cm x 30 cm, została oprawiona i zawieszona na ścianie.

Renowacja w Lubline, zdjęcia kobiety, w bluzce w kwiaty
Rekonstrukcja zdjęcia ,,Kobieta w kwiatach”
Skanowanie w Lublinie, fragmentu zdjęcia ,,Kobieta w bluzce w kwiaty"
Fragment zdjęcia z Lublina z początku lat czterdziestych ,,Kobieta w kwiatach”
 • Poprawianie fragmentu zdjęcia, wyciętego z większego obrazu drogą kadrowania cyfrowego

W wielu przypadkach klienci zlecają cyfrowe wyodrębnienie małego kadru ze zdjęcia i powiększenie go do większych wymiarów. Przykładem tego jest foto ,, Chłopczyk z lalką”, wykadrowane ze zdjęcia wykonanego w Lublinie, w 1952 roku

Renowacja w Lublinie, zdjęcia małego chłopczyka z lalką
Renowacja cyfrowa zdjęcia ,,Chłopczyk z lalką”
Skanowanie w Lublinie, zdjęcia małego chłopczyka z lalką
Zdjęcie ,,Chłopczyk z lalką” przed odnowieniem
 • Rozjaśnienie poczerniałego  zdjęcia i cyfrowe usunięcie powierzchniowych zabrudzeń

Stare zdjęcia czarno-białe, są trwalsze od kolorowych, niemniej jednak ich emulsje też ulegają degradacji i osłabiają jakość obrazu, dlatego każde  stare foto wymaga generalnego, cyfrowego poprawienia.  Właśnie tak postąpiliśmy z portretem o nazwie ,,Dziewczynka”, wykonanym w Lublinie, w 1931 roku. Na  skanie oryginału widoczne jest mocne zaczernienie obrazu, połyskliwe ciemne plamy i ślady powierzchniowych zabrudzeń, których nie można usunąć, dlatego zdjęcie poddaliśmy cyfrowej obróbce i retuszowi. Nie trudno dostrzec, że na tle skanu oryginału, jego jasna i przejrzysta rekonstrukcja  wygląda wprost okazale.

Renowacja w Lublinie, zdjęcia ,,Dziewczynka"
Zdjęcie ,,Dziewczynka z Lublina po renowacji wariant II  (prawa autorskie Foto-hotel.pl)
Zdjęcie ,,Dziewczynka" po odnowieniu cyfrowym
Zdjęcie ,,Dziewczynka z Lublina” po renowacji cyfrowej – wariant I
Skan zdjęcia ,,Dziewczynka" przed rekonstrukcją
Zdjęcia ,,Dziewczynka z Lublina” przed renowacją cyfrową

 

 • Korekta zdjęcia w procesie wyszczuplenia twarzy

Zdarzają się zdjęcia, które nienaturalnie pogrubiają lub wyszczuplają sylwetkę. Dotyczy to zarówno obrazów drukowanych jak też zamieszczonych na komputerze. Nie mamy żadnego problemu z poprawieniem takiego ujęcia. Przykładem jest zdjęcie  zamieszczone w niniejszym akapicie, które wizualnie wygląda dobrze, ale nienaturalnie poszerzyło twarz osoby, która w rzeczywistości  była szczuplejsza. Zastosowana korekta polegała na zwężeniu szerokości obrazu metodą skalowania cyfrowego, przy czym wymiar wysokości pozostawiono bez zmian. Dzięki temu odtworzono  sylwetkę sfotografowanego mężczyzny, zgodną ze stanem faktycznym. Niezależnie od powyższego poprawiono jasność i wyrazistość fotografii.

Poprawianie zdjęcia w Lublinie - cyfrowa korekta wyszczuplania twarzy
Rekonstrukcja zdjęcia po korekcie cyfrowej
Skanowanie zdjęcia w Lublinie do korekty cyfrowego wyszczyplania twarzy
Skan zdjęcia przed korektą cyfrową
 • Renowacja portretu o nieregularnych, cieniowanych obrzeżach

Jak widać na załączonym skanie, oryginalny obraz zdjęcia kobiety ma nietypowy kształt nieregularnej, cieniowanej elipsy. Fotografia jest bardzo stara, wyblaknięta i  przybrudzona, dlatego wymagała odświeżenia całej powierzchni i przywrócenia wyrazistego obrazu.

Renowacja w Lublinie zdjęcia ,,Retro"
Reprodukcja cyfrowa zdjęcia ,,Retro”
Skanowanie w Lublinie zdjęcia ,,Retro"
Skan zdjęcia ,,Retro” przed odnowieniem
 • Renowacja zdjęcia z obrazem eliptycznym

Oryginał  zdjęcia pochodzi z 1942 roku, stąd jego obrzeża, otaczające obraz w kształcie elipsy, są bardzo pożółkłe i przybrudzone. Zdecydowaliśmy  się zatem na wymianę całego tła w procesie renowacji cyfrowej.

Renowacja w Lublinie zdjęcia z elipsą w środku
Reprodukcja cyfrowa zdjęcia eliptycznego
Skanowanie w Lublinie zdjęcia z elipsą w środku
Skan zdjęcia z elipsą przed odnowieniem
 • Usuwanie z fotografii pieczęci urzędowych i innych

Każdy z nas posiada w swoich zasobach, bardzo ważne, pamiątkowe zdjęcia, które są oznakowane pieczęciami urzędowymi. Takie zdjęcia pochodzą z różnego rodzaju dokumentów, zatem są wykonane w bardzo małych wymiarach. Ktoś kto dba o pamiątkowe fotografie, zwykle je powiększa, bo to jest najmniejszy problem. Większą trudność stanowią wyraziste, barwne stemple , które trzeba  koniecznie usunąć ze względów estetycznych, a niekiedy też emocjonalnych.

Przedstawiamy dwa przykłady takich renowacji

Przykład pierwszy

Fotografia pochodzi z okresu II wojny światowej i zostało wyrwane z dokumentu wystawionego w Lublinie, przez lokalny urząd okupacyjny. Zdjęcie pięknej  kobiety, została brutalnie oszpecone pieczęcią Generalnej Guberni III Rzeszy, z hitlerowską swastyką.Trudno sobie wyobrazić renowację tego zdjęcia, z pozostawieniem tego stempla. Przeprowadziliśmy zatem cyfrowy zabieg usunięcia drażliwej pieczęci, rozjaśniliśmy zdjęcie i nadaliśmy obrazowi trochę ciepła kolorystycznego.  Jak widać, na załączonej rekonstrukcji, po pieczęci okupanta nie ma żadnego śladu, a portret kobiety wygląda świeżo i urokliwie.

Renowacja w Lublinie, zdjęcia z dokumentu
Rekonstrukcja cyfrowa zdjęcia z dokumentu
Skanowanie w Lublinie zdjęcia z dokumentu
Zdjęcia kobiety z Lublina z pieczęcią okupanta
Przykład drugi

Zdjęcie kobiety sprzed sześćdziesięciu lat, pochodzi z jakiegoś dokumentu. Zostało opatrzone z lewej strony, nieczytelną, urzędową pieczęcią. Poniżej, skan oryginału i jego reprodukcja cyfrowa bez pieczęci.

Renowacja zdjęcia w Lublinie - usunięcie urzędowej pieczęci
Zdjęcie po cyfrowym usunięciu pieczęci urzędowej
Skanowanie w Lublinie, zdjęcia z urzędową pieczęcią
Skan zdjęcia przed cyfrowym usunięciem pieczęci
 • Usuwanie ze zdjęcia chropowatej warstwy emulsji metodą cyfrową

Zdjęcie ,,Kobieta na krześle”, sprzed osiemdziesięciu lat, ma niewielkie zniszczenia mechaniczne, ale jego emulsja fotograficzna, pod wpływem długiego czasu uległa fatalnej przemianie. Fotografia stała się przymglona, ciemna, nieostra, a jej skan uwypukla chropowatość. Przeprowadzona renowacja, w dużym stopniu,  pozwoliła wyeliminować mankamenty zmienionej powłoki emulsyjnej, co widać poniżej.

Renowacja w Lublinie, zdjęcia ,,Kobieta na krześle"
Odnowione zdjęcie ,,Kobieta na krześle”
Skanowanie w Lublinie, zdjęcia ,,Kobieta na krześle"
Skan zdjęcia ,,Kobieta na krześle”

 

 • Odnowienie zdjęcia ze zniszczeniami  mechanicznymi

Wiele starych zdjęć uległo zniszczeniu mechanicznemu. Różnego rodzaju załamania i pogniecenia powodują odpryski powłoki emulsyjnej. Niekiedy, zniszczenia są tak wielkie, że wartość fotografii jako pamiątki, jest praktycznie bezużyteczna. Jednak, gdy mamy do czynienia z pamiątką dotyczącą osoby, po której nie pozostało wiele obrazów foto, to decydujemy się na ratowanie tego, czym dysponujemy. Przykładem tego jest skan zdjęcia młodego mężczyzny. Powłoka emulsyjna oryginału jest tak posiekana, że ubytki dotyczą nawet oka sfotografowanej osoby. Niezależnie od powyższego zdjęcie posiada inne poważne wady. Pomimo tego podjęliśmy rekonstrukcji tego obrazu, która stanowi  cenną pamiątkę rodzinną

Renowacja zdjęcia młodego mężczyzny z Lublina
Reprodukcja zdjęcia młodego mężczyzny
Skan zdjęcia młodego mężczyzny z Lublina
Skan zdjęcia mężczyzny

 

Renowacja zdjęcia z 1908 roku

Renowacja zdjęcia wykonanego przez Wincentego Suchowierza z Zamościa, na Lubelszczyźnie
Renowacja zdjęcia wykonanego w 1908r. przez Wincentego Suchowierza (rekonstrukcja Foto-hotel.pl)
Renowacja zdjęcia wykonanego na Lubelszczyźnie przez Wincentego Suchowierza
Renowacja zdjęcia z Lubelszczyzny z 1908 roku
Skan zdjęcia Wincentego Suchowierza
Zdjęcie z 1908 r. wykonane przez fotografa – retuszera Wincentego Suchowierza z Zamościa

 

Renowacja fotografii z 1880 roku która uległa całkowitemu rozkładowi

Rekonstrukcja fotografii z 1880 roku
Rekonstrukcja fotografii z 1880 roku wykonana przez Foto-hotel.pl
Skan fotografii z 1880 roku
Skan fotografii polskiego żołnierza z Wielkopolski wykonanej w 1880 roku

 

 • Korekta zniekształceń kątowych fotografii krajobrazowej  i odtworzenie części obrazu

Często się zdarza, że niektóre obiekty  na zdjęciach krajobrazowych są przekrzywione. Bywa też, że błędy fotografa, powodują konieczność odtworzenia dużych fragmentów kadru.  Poniżej zamieszczamy dwa przypadki zeskanowanych negatywów na kliszach, z których każdy zawiera w/w mankamenty, przy czym obydwa dotyczą ujęć z panoramą Gandawy.

Przykład pierwszy

Skan kliszy z obrazem ,, Gandawa 1 “. W  kadrze rzuca się w oczy wielkie czarne zadaszenie, zasłaniające niebo. Ponadto po lewej stronie widnieje bardzo przekrzywiona wieża. Takie zdjęcie byłoby kompletnie bezużyteczne, ale uratowała go  nasza rekonstrukcji.  Wieża została wyprostowana, a zadaszenie usunięte, dzięki czemu, w górnej części kadru pojawiło się błękitne niebo.

Renowacja w Lublinie, negatywu kliszy ze zdjęciem ,,Gandawa 1"
Rekonstrukcja cyfrowa kliszy ze zdjęciem ,,Gandawa 1
Skanowanie w Lublinie kliszy ze zdjęciem Gandawa 1
Skan kliszy z obrazem Gandawa 1

Przykład drugi

Skan kliszy ,,Gandawa 2″. Znaczną część  prawej strony kadru zajmuje szeroki, czarny pas niewyświetlonego obrazu. Ponadto, na dalszym planie widnieją pochylone budowle. Przeprowadziliśmy zatem rekonstrukcję  obrazu. Udało się nam odtworzyć niewidoczny obraz panoramy miasta i wyprostować budowle. Ponadto, diametralnie poprawiliśmy kolorystykę fotografii.

Renowacja w Lublinie, kliszy ze zdjęciem,, Gandawa 2"
Reprodukcja cyfrowa kliszy z obrazem Gandawa 2
Lublin - skanowanie kliszy ze zdjęciem Gandawa 2
Skan negatywu kliszy ze zdjęciem Gandawa 2
 • Renowacja slajdów

Emulsje starych slajdów uległy drastycznej degradacji. Odtworzenie pierwotnej jakości obrazu jest w wielu przypadkach niemożliwe, aczkolwiek do pewnego stopnia można go poprawić. Slajd, który poddaliśmy renowacji cyfrowej, był wykonany na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Klisza slajdu została dotknięta erozją, w wyniku której, jej obraz wygląda tak, jakby był przykryty zakurzoną pajęczyną. Ponadto, kolory na niej zupełnie wyblakły. Świadczy o tym dobitnie zamieszczony skan. Pomimo fatalnej jakości slajdu, udało się nam przeprowadzić jego przyzwoitą  rekonstrukcję. Obraz stał się wyrazisty i odzyskał dawne barwy. Mankamentem pozostaje ostrość, która nigdy nie była dobra, albowiem slajd był wykonany w trakcie koncertu zespołu Lechici, którego muzycy, siłą rzeczy, byli w ruchu.

Renowacja w Lublinie, slajdu z koncertu grupy muzycznej
Rekonstrukcja slajdu z koncertu grupy muzycznej Lechici, z Lublina
Skanowanie slajdu w Lublinie, z koncertu grupy muzycznej
Skan slajdu, przed renowacją cyfro

Zobacz inne przykłady renowacji slajdów w większych rozmiarach.

Ile kosztuje odnowienie zdjęcia, slajdu lub kliszy małoobrazkowej ?

Cena naszej usługi zależy od wielu czynników. Poszczególne fotografie różnią stopniem zniszczenia i jakością techniczną. Poza tym, każdy zleceniodawca może mieć inne oczekiwania co do zakresu prac, dlatego nie można z góry określić końcowej ceny. Każde zlecenie wyceniamy wstępnie, po obejrzeniu zdjęć lub klisz.

Pozostałe oferty Foto-hotel.pl

Być może, będziesz potrzebował usług w zakresie wykonania zdjęć na na stronę internetową hotelu, restauracji  lub do ogłoszenia sprzedaży mieszkania, na portalu ogłoszeniowym.

Jeśli chcesz ozdobić ściany swoich wnętrz obejrzyj strony dotyczące kompozycji panoramicznych Starego Miasta w Lublinie, Kazimierza Dolnego  i Torunia. Jeśli będziesz chciał oprawić panoramy w dowolnych rozmiarach, to zamów ramę na wymiar w sprawdzonej firmie www.ramserwis.net

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..