Odnawianie starych fotografii w Lublinie bez ingerencji w oryginalne zdjęcia

Niniejsza strona dotyczy odnawiania starych fotografii metodą cyfrową przez naszą firmę Foto-hotel.pl z Lublina. Poniżej prezentujemy skan bardzo starego zdjęcia, sprzed drugiej wojny światowej  i dwie wersje jego reprodukcji.

Stara fotografia szkoły żeńskiej z Lublina, przed odnowieniem
Stare zdjęcie szkolne z 1931 roku, przed odnowieniem
Stara fotografia po odnowieniu w Lublinie
Odnowiona fotografia z 1931 roku. (Prawa autorskie do reprodukcji Foto-hotel.pl)
Stara fotografia z Lublina po odnowieniu cyfrowym, w nowej wersji
Nowa wersja reprodukcji cyfrowej, fotografii szkoły z Lublina (prawa autorskie do rekonstrukcji – Foto-hotel.pl)

Na czym polega odnawianie starych fotografii metodą cyfrową?

W dobie wielkiego rozwoju technologicznego renowacja starych fotografii nie stanowi żadnego problemu. Aby to było możliwe, należy umieścić obrazy oryginalnych, analogowych fotografii w komputerze.

Jak wprowadzić obrazy starych fotografii do komputera ?

Żeby wprowadzić stare fotografie do komputera, należy je poddać procesowi digitalizacji, czyli zamienić ich dane analogowe, na dane cyfrowe.

Jak zmienić analogowe dane starych fotografii na dane cyfrowe ?

W kontekście akademickim zmiana danych starej fotografii na dane cyfrowe jest  skomplikowana, dlatego nie ma większego sensu w nią wnikać. Nas interesuje najprostsze uzyskanie efektu, a to można osiągnąć dzięki wykorzystaniu dobrego skanera fotograficznego.

Czy stara fotografia może ulec zniszczeniu w trakcie skanowania?

W procesie skanowania oryginalna fotografia nie jest, w jakimkolwiek stopniu, naruszona. Zostaje jedynie skopiowana, a jej obraz analogowy przekształca się w obraz cyfrowy. Dzięki temu można go zapisać i oglądać na komputerze.

Czy skanowanie fotografii oznacza to samo co renowacja cyfrowa?

Skanowanie fotografii, nie jest tym samym co jej renowacja. Skanowanie dopiero rozpoczyna proces odnawiania zdjęcia , slajdu lub kliszy. Zadaniem skanowania jest przeniesienie oryginalnego obrazu na komputer, ale ten obraz może być w różnym stanie – zarówno dobrym jak i złym. Nawet jeśli obraz jest w dobrym stanie, to zawsze można go udoskonalić, aby był jeszcze lepszy.

Jakie efekty renowacji fotograficznych uzyskujemy w Lublinie, w Foto-hotel.pl

Stare fotografie bywają bardzo zniszczone. Miewają popękaną emulsję albo są poszarpane, pobrudzone, poczerniałe, poplamione, pożółkłe, wyblaknięte lub oszpecone pieczątkami. Tego rodzaju wady poprawiamy w Lublinie, w trakcie obróbki cyfrowej na komputerze.  Produktami finalnymi są  efektowne rekonstrukcje starych fotografii,  które nasi klienci zachowują na komputerach i drukują na dobrym papierze, w dowolnych rozmiarach.

Renowacja zdjęcia wykonanego na Lubelszczyźnie przez Wincentego Suchowierza
Renowacja zdjęcia z Lubelszczyzny z 1908 roku
Renowacja zdjęcia wykonanego przez Wincentego Suchowierza z Zamościa, na Lubelszczyźnie
Renowacja zdjęcia wykonanego w 1908r. przez Wincentego Suchowierza (rekonstrukcja Foto-hotel.pl)
Skan zdjęcia Wincentego Suchowierza
Zdjęcie z 1908 r. wykonane przez fotografa – retuszera Wincentego Suchowierza z Zamościa

 

Skanowanie zdjęć w Lublinie - renowacja nr 1
Reprodukcja zdjęcia  ( prawa autorskie do renowacji Foto-hotel.pl)
Skanowanie zdjęć w Lublinie
Skan zdjęcia przed obróbką cyfrową

 

Renowacja zdjęcia młodego mężczyzny z Lublina
Reprodukcja zdjęcia młodego mężczyzny
Skan zdjęcia młodego mężczyzny z Lublina
Skan zdjęcia młodego mężczyzny

 

Renowacja w Lubline, zdjęcia kobiety, w bluzce w kwiaty
Renowacja zdjęcia ,,Kobieta  w kwiatach”
Skanowanie w Lublinie, fragmentu zdjęcia ,,Kobieta w bluzce w kwiaty"
Skan fragmentu zdjęcia ,,Kobieta w kwiatach”

 

Renowacja w Lublinie zdjęcia ,,Retro"
Odnowione zdjęcie retro (prawa autorskie do reprodukcji zastrzeżone dla Foto-hotel.pl)
Skanowanie w Lublinie zdjęcia ,,Retro"
Zdjęcia retro przed odnowieniem cyfrowym

 

Renowacja w Lublinie zdjęcia z elipsą w środku
Reprodukcja cyfrowa zdjęcia z elipsą (prawa autorskie do reprodukcji Foto-hotel.pl)
Skanowanie w Lublinie zdjęcia z elipsą w środku
Skan zdjęcia z elipsą

 

Renowacja w Lublinie, zdjęcia małego chłopczyka z lalką
Reprodukcja cyfrowa zdjęcia chłopczyka z lalką (prawa autorskie Foto-hotel.pl)
Skanowanie w Lublinie, zdjęcia małego chłopczyka z lalką
Skan zdjęcia chłopczyka z lalką przed odnowieniem cyfrowym

 

Renowacja w Lublinie, slajdu z koncertu grupy muzycznej
Odnowiony slajd z grupy muzycznej Lechici z Lublina
Skanowanie slajdu w Lublinie, z koncertu grupy muzycznej
Skan slajdu z grupą muzyczną Lechici

 

Renowacja zdjęcia grupy muzycznej z Lublina
Rekonstrukcja cyfrowa zdjęcia muzycznej grupy Lechici
Skan zdjęcia grupy muzycznej z Lublina
Skan zdjęcia grupy Lechci przed renowacją cyfrową

 

Renowacja w Lublinie, negatywu kliszy ze zdjęciem ,,Gandawa 1"
Rekonstrukcja cyfrowa kliszy z Gandawą
Skanowanie w Lublinie kliszy ze zdjęciem Gandawa 1
Skan kliszy zdjęcia zrobionego w Gandawie

 

Renowacja w Lublinie, zdjęcia z dokumentu
Rekonstrukcja cyfrowa zdjęcia z dokumentu (prawa autorskie do rekonstrukcji Foto-hotel.pl)
Skanowanie w Lublinie zdjęcia z dokumentu
Skan zdjęcia z pieczęcią okupanta, przed renowacją cyfrową

 

Renowacja zdjęcia w Lublinie - usunięcie urzędowej pieczęci
Zdjęcie po cyfrowym usunięciu pieczęci urzędowej (prawa autorskie do rekonstrukcji Foto-hotel.pl)
Skanowanie w Lublinie, zdjęcia z urzędową pieczęcią
Skan zdjęcia przed cyfrowym usunięciem pieczęci

 

Dowiedz się więcej na stronie renowacja zdjęć, slajdów i klisz w Lublinie